Menu

Обавештавају се студенти који су обавили стручну праксу , да најкасније до 17.09.2019. године, студентској служби морају предати следећу документацију:

I Студенти друге  и треће године студија: 

- Потврду о обављеној стручној пракси обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу проф.др. Снежане Милићевић.

- Потврду о урађеном семинарском раду из одговарајуће године студија,обавезно потписану од стране предметног наставника.

II Студенти четврте године:

- Потврду о обављеној стручној пракси обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу проф.др. Снежане Милићевић.

Студентима који у наведеном року не предају дневник праксе, на ранг листи за упис године  неће бити евидентиран 1 ЕСПБ.