Menu

Прва група студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је стигла у Шпанију на обављање вишемесечне стручне праксе (26.05.2019).

Друга група студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је стигла у Шпанију на обављање вишемесечне стручне праксе (29.05.2019).