До почетка on-line пријаве стручне праксе за ову годину, оквирно до 1. априла, студенти у табели на дну могу да виде понуду објекта за обављање праксе, услове, као и ко од ментора је задужен за који објекат. За све додатне информације студенти се могу обратити менторима лично у наведеном термину консултација или мејлом, како је наведено у табели.

Важно је да се ове информације пажљиво прочитају!

Студенти прве године основних и мастер студија такође могу да обаве праксу, али је потребно да се о томе и лично договоре са ментором.

Студенти ДРУГЕ године обавезно бирају праксу у хотелском објекту.

Студенти који су успешно прошли интервју за плаћену праксу у земљи или иностранству ће то попуњавати као једину жељу.

Студенти који бирају праксу у Београду могу, према договору факултета и ГСП-а, да купе месечну карту за градски превоз по повлашћеној цени.

Уколико желе, студенти могу да обаве праксу у објекту у коме су већ били раније.

Приликом избора жељених објеката обратити пажњу на све детаље - да ли је плаћена пракса, има ли обезбеђен смештај, исхрану, постоји ли нека посебна напомена и слично.

Непоштовање рокова везаних за пријаву и обављање стручне праксе, као и промена изабраних објеката за обављање праксе наплаћиваће се по важећем ценовнику и то:

У табели која следи посебним бојама су истакнути објекти који нуде плаћену праксу и они који нуде исхрану и смештај.