Menu

Обавештавају се студенти који су обавили стручну праксу закључно са 30.09.2018. године, да најкасније до 08.10.2018. године, студентској служби морају предати следећу документацију:

I Студенти друге и треће године студија:

- Дневник праксе са потврдом о обављеној стручној пракси обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу проф. др Снежане Милићевић.
- Потврду о урађеном семинарском раду из одговарајуће године студија,обавезно потписану од стране предметног наставника.

II Студенти четврте године:

- Дневник праксе са потврдом о обављеној стручној пракси обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу проф. др Снежане Милићевић.

Студенти који су стручну праксу завршили до 01.09.2018. године, а нису предали дневник праксе, по Одлуци о цени услуга на студијама Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи плаћају 2.000 динара предају дневника након прописаног рока.

Студентима који у наведеном року не предају дневник праксе, на ранг листи за упис године неће бити евидентиран 1 ЕСПБ.