Menu

Студентима који нису пријавили праксу у складу са упутствима која су објављена на сајту факултета, или праксу нису пријавили до истека рока за пријаву праксе,као и студентима који желе да мењају објекат у који су распоређени, даје се могућност за накнадну пријаву праксе, за преостала слободна места.

Накнадна пријава праксе може да се обави у периоду од 18 до 25. априла 2018. године, и после овог рока више неће постојати могућност пријављивања праксе.

У року предвиђеном за накнадну пријаву студенти уплаћују износ од 2.000 динара (колико по ценовнику кошта накнадна пријава праксе), на

жиро рачун Факултета број: 840-2083666-04

Модел: 97

Позив на број: 70809267423710004940

Након извршене уплате тако попуњене и шифриране уплатнице се доносе у Студентску службу како би студент, уз сагласност ментора, био додат на списак за студентску праксу.

Уплатнице које нису шифриране према наведеном моделу не могу бити прихваћене за накнадну пријаву праксе.

Студенти који у овом накнадном року не пријаве праксу неће моћи да се нађу на списку за предрок и неће моћи да пријаве праксу за ову годину, односно мораће да чекају следећу школску годину.