Menu

До почетка on-line пријаве стручне праксе за ову годину студенти у табели на дну могу да виде понуду објекта за обављање праксе, услове, као и ко од ментора је задужен за који објекат. За све додатне информације студенти се могу обратити менторима лично у наведеном термину консултација или мејлом, како је наведено у табели.

Важно је да се ово упутство пажљиво прочита и да се процедура пријаве испоштује у свим детаљима да се не би десило да због пропуста студент остане без могућности да ове године обави жељену праксу!

Сви студенти који желе ове године да обаве стручну праксу потребно је да се пријаве у периоду од 02.04. до 16.04.2018. године. Пријава се врши on-line на Студентском порталу. При on-line пријави студенти су дужни да прихвате Изјаву о намерама савесног и одговорног обављања стручне праксе која се приказује на почетку процеса пријаве праксе.

Студенти прве године основних и мастер студија такође могу да обаве праксу, али је потребно да се о томе и лично договоре са ментором.

Студенти ДРУГЕ године обавезно бирају праксу у хотелском објекту.

Студенти који су успешно прошли интервју за плаћену праксу у земљи или иностранству попуњавају само то као једину жељу.

Студенти који су на пракси у Београду могу, према договору факултета и ГСП-а, да купе месечну карту за градски превоз по повлашћеној цени.

Врњачки карневал и Lovefest заједно се рачунају као једна пракса. Ко бира Врњачки карневал мора да одради и Lovefest да би му се пракса рачунала као одрађена. Ко се одлучује за ово у on-line пријави као жељу наводи само Врњачки карневал. Није могуће одабрати само Lovefest.

Уколико желе, студенти могу да обаве праксу у објекту у коме су већ били раније.

Приликом избора жељених објеката обратити пажњу на све детаље - да ли је плаћена пракса, има ли обезбеђен смештај, исхрану, постоји ли нека посебна напомена и слично.

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Пријава се врши на Студентском порталу у термину за пријаву

 • Лево у менију одабере се “Пријава за праксу”
 • У десном делу доле је табела “ПРЕГЛЕД ТЕРМИНА У ФИРМАМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ”
 • Кликом на дугме у колони “Пријави се” бира се жељени партнер и термин
 • Одабране жеље се приказују поређане по приоритету десно горе у табели “ВАШЕ ЖЕЉЕ”
 • Уколико је потребно већ одабрана жеља се може обрисати кликом на дугме у колони “Одјави се”
 • Пожељно је да се унесе што више жеља да се не би десило да студент остане нераспоређен
 • Жеље се могу мењати неограничен број пута у току трајања термина за пријаву
 • Након затварања термина за пријаву вршиће се распоређивање студената према редоследу исказаних жеља и према оствареном просеку у досадашњем току студирања
 • Студенти који иду у иностранство као прву и једину жељу бирају одговарајућег партнера, а као термин сви бирају јул месец без обзира који је стварни термин обављања праксе
 • Плаћену праксу уносе само студенти који су успешно прошли интервју код послодавца, тј. који имају потврду да су примљени
 • Обратити пажњу да хотел Zepter Врњачка Бања има вишемесечну плаћену праксу (на порталу под именом Хотел Zepter - вишемесечна пракса) и ту се као термин бира јул месец без обзира који је стварни термин обављања праксе и једномесечну неплаћену праксу (на порталу под именом Хотел Zepter) где се као термин бира одговарајући месец.
 • Студенти који желе да обаве више од једне праксе сада пријављују прву праксу, а за договор о евентуалном упућивању на другу праксу треба да се одмах обрате ментору
 • По завршетку распоређивања студенати на Студентском порталу под “Пријава за праксу” у табели “АПЛИКАЦИЈА ПРИХВАЋЕНА” могу видети где и у ком термину су распоређени; на истом месту у табели “ВАШЕ ЖЕЉЕ” види се списак и статус свих жеља

Непоштовање рокова везаних за пријаву и обављање стручне праксе, као и промена изабраних објеката за обављање праксе наплаћиваће се по важећем ценовнику и то:

 • Пријава стручне праксе, по истеку рока - 2.000 динара
 • Промена објекта обављања стручне праксе након распоређивања, на лични захтев студента - 2.000 динара
 • Предаја дневника стручне праксе, по истеку рока - 2.000 динара

ВАЖНА НАПОМЕНА: Крајњи рок за пријаву стручне праксе је 16.04.2018. године и после тога није могуће пријавити праксу без плаћања закаснеле пријаве.

У табели која следи посебним бојама су истакнути објекти који нуде плаћену праксу и они који нуде смештај.