Menu

Обавештавају се студенти који су обавили стручну праксу, закључно са 30.09.2017. године, да најкасније до 05.10.2017. године, студентској служби морају предати следећу документацију:

Студенти друге и треће године студија:
- Дневник праксе, са потврдом о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу, доц. др Снежане Милићевић
- Потврду о урађеном семинарском раду из одговарајуће године студија, обавезно потписану од стране предметног наставника.

Студенти четврте године:
- Дневник праксе, са потврдом о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу, доц. др Снежане Милићевић.