Menu

Студенти чији је руководилац стручне праксе доц. др Тања Станишић упутнице за стручну праксу могу преузети у петак, 17.05.2019. године од 10:00 до 12:00 или у петак, 24.05.2019. године од 10:00 до 12:00 у кабинету бр. 22.