Menu

Подсећају се студенти друге и старијих година да је КРАЈЊИ рок за пријаву праксе ЧЕТВРТАК 13. април.

Пракса се пријављује и електронски на Студентском порталу и на штампаним обрасцима у Студентској служби.