Menu

Важно је да се ово упутство пажљиво прочита и да се процедура пријаве испоштује у свим детаљима да се не би десило да због пропуста студент остане без могућности да ове године обави жељену праксу!

Сви студенти друге, треће и четврте године студија потребно је да се пријаве за обављање стручне праксе, у периоду од 01. до 13.04.2017. године. Пријава се врши on-line на Студентском порталу. Поред on-line пријаве студенти су дужни да попуне штампане обрасце за Пријаву обављања стручне праксе и Изјаву о намерама савесног и одговорног обављања стручне праксе које могу купити у Књижари факултета и да их предају Студентској служби.

Студенти ДРУГЕ године обавезно бирају праксу у хотелском објекту.

Сви студенти који се пријаве за праксу у објектима за које је ментор доц. др Снежана Милићевић, као и за манифестације Врњачки карневал и Lovefest, уз пријаву предају и попуњен CV формулар који може да се купи у књижари и обављају разговор са ментором.

Студенти који су на пракси у Београду могу, према договору факултета и ГСП-а, да купе месечну карту за градски превоз по повлашћеној цени.

Врњачки карневал и Lovefest заједно се рачунају као једна пракса. Ко бира Врњачки карневал мора да одради и Lovefest да би му се пракса рачунала као одрађена. Ко се одлучује за ово у on-line пријави као жељу наводи само Врњачки карневал. Није могуће одабрати само Lovefest.

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Пријава се врши на Студентском порталу у термину за пријаву

 • Лево у менију одабере се “Пријава за праксу”
 • У десном делу доле је табела “ПРЕГЛЕД ТЕРМИНА У ФИРМАМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ”
 • Кликом на дугме у колони “Пријави се” бира се жељени партнер и термин
 • Одабране жеље се приказују поређане по приоритету десно горе у табели “ВАШЕ ЖЕЉЕ”
 • Уколико је потребно већ одабрана жеља се може обрисати кликом на дугме у колони “Одјави се”
 • Пожељно је да се унесе више жеља да се не би десило да студент остане нераспоређен
 • Жеље се могу мењати неограничен број пута у току трајања термина за пријаву
 • Након затварања термина за пријаву вршиће се распоређивање студената према редоследу исказаних жеља и према оствареном просеку у досадашњем току студирања
 • Студенти који иду у иностранство као прву (може и једину) жељу бирају одговарајућег партнера, а као термин сви бирају јул месец неовисно о стварном термину обављање праксе
 • Иностранство уносе само студенти који већ имају додељену праксу
 • Студенти који желе да обаве више од једне праксе сада пријављују прву праксу, а о евентуалном упућивању на другу праксу ће се накнадно договорити са ментором
 • По завршетку распоређивања студенати на Студентском порталу под “Пријава за праксу” у табели “АПЛИКАЦИЈА ПРИХВАЋЕНА” могу видети где и у ком термину су распоређени; на истом месту у табели “ВАШЕ ЖЕЉЕ” види се списак и статус свих жеља

После уноса коначних жеља за партнере/термине потребно је на ИДЕНТИЧАН начин попунити и штампану пријаву

 • Обрасци Пријава обављања стручне праксе и Изјава о намерама савесног и одговорног обављања стручне праксе се узимају у Књижари факултета
 • ВРЛО ЈЕ ВАЖНО да се жељени партнери и термини наведу у потпуно истом редоследу као на Студентском порталу, јер је за ову годину штампана пријава резервна варијанта за случај да буде проблема око on-line варијанте.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Крајњи рок за пријаву стручне праксе је 13.04.2017. године и после тога није могуће пријавити праксу