Menu

Могућност плаћене праксе у Solaris Resort-у Врњачка Бања. Заинтерсовани студенти се могу се јавити доц. др Снежани Милићевић 13. и 14.02.2017. године лично на Факултету.