Menu

Одобрено је коришћење месечних карата за превоз по повлашћеној цени. Цена месечне карте за студенте износи 1.090 (за прву зону) или 1.120 динара (за прву и другу зону). Издавање картице износи 250 динара.

Студентима старијим од 26 година не може се одобрити ова повластица, али ако ће често користити јавни превоз, препоручује се да изваде картицу за запослена лица, чија је месечна цена 2.990 (за прву зону) или 3.275 динара (за прву и другу зону) у зависности од зоне коју користе.