Стручна пракса омогућава студенту стицање практичних искустава у оквиру хотелско-туристичке индустрије. Пракса има за циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом, очекују се подстицаји за овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси.

Стручна пракса се реализује у земљи и иностранству, по упису у одговарајући семестар (четврти, шести и осми), у следећим сегментима хотелско-туристичке индустрије: Хотелским предузећима, Организаторима путовања и туристичким агенцијама, Туристичким организацијама, Саобраћајним предузећима (авио компаније, железница, аутобуски превозници, rent a car, итд.)

Радни тим за организацију стручне праксе студената