Menu

 

Стручна пракса омогућава студенту стицање практичних искустава у оквиру хотелско-туристичке индустрије. Пракса има за циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом, очекују се подстицаји за овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси.

Стручна пракса се реализује у земљи и иностранству, по упису у одговарајући семестар (четврти, шести и осми), у следећим сегментима хотелско-туристичке индустрије: Хотелским предузећима, Организаторима путовања и туристичким агенцијама, Туристичким организацијама, Саобраћајним предузећима (авио компаније, железница, аутобуски превозници, rent a car, итд.)

Радни тим за организацију стручне праксе студената

 • Руководилац стручне праксе, проф. др Снежана Милићевић, продекан за организацију стручне праксе студената
  Шпанија, Словенија, Хрватска, Црна Гора (Бечићи), Бајина Башта, Перућац и хотел Јуниор Брзеће
 • Руководилац стручне праксе, доц. др Тања Станишић
  Ниш, Смедерево, Зајечар, Соко Бања, Пролом Бања, Голубац, Сребрно језеро, Лесковац, Куршумлија, Врање и Бољевац
 • Руководилац стручне праксе, доц. др Дејан Секулић
  Београд, Параћин, Јагодина, Дивчибаре, Врњачка Бања и Нишка Бања
 • Руководилац стручне праксе, доц. др Весна Миловановић
  САД, Емирати, Грчка, Португал и Црна Гора
 • Руководилац стручне праксе, др Немања Пантић
  Крагујевац, Чачак, Горњи Милановац и Сребрно језеро
 • Руководилац стручне праксе, др Милена Подовац
  Краљево, Крушевац и Рашка
 • Руководилац стручне праксе, МSc Јасмина Огњановић
  Врњачка Бања, Трстеник и Брус
 • Руководилац стручне праксе, МSc Наташа Ђорђевић
  Црна Гора (Пераст), Аранђеловац, Златибор (Хотел Мона, Гранд Торник), Копаоник и етно домаћинствa 
 • Сарадник координатор испред студентске службе, Гордана Крстић
 • ИТ сарадник, Владимир Крагуљац
 • ИТ сарадник, Саша Ђуровић