Путања

Успех на Републичком такмичењу


Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које се налази у календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у датој години не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит са максмималним бројем бодова.


Штампа