Путања

Школарина


Школарина на студијском програму Хотелијерство и туризам, за домаће студенте, који сами сносе трошкове студирања, износи  80.000,00 динара.

Школарина на студијском програму Гастрономски менаџмент, за домаће студенте, који сами сносе трошкове студирања, износи  90.000,00 динара.

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму Хотелијерство и туризам износи 160.000,00 динара.

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму  Гастрономски менаџмент износи 180.000,00 динара.

Школарина се може уплатити на рате и то прва рата уплаћује се приликом уписа, а тачни датуми за уплату друге, треће и четврте рате биће накнадно објављени.


Штампа