Путања

О факултету


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи основан је 2011. године као јединствена високошколска установа овог типа чији је оснивач Република Србија. Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу. У овом уписном року уписује дванаесту генерацију студената. Тренутно на Факултету студира преко 850 студената на свим нивоима студија.

У академској 2022/2023. уписна квота ће бити дефинисана од стране оснивача Факултета – Републике Србије и то кроз јавни конкурс. Поред уписне квоте, јавним конкурсом ће бити дефинисан и тачан број студената који ће бити финансирани из Републичког буџета, као и број студената који ће студије финансирати из сопствених извора. У прошлој академској години Факултет је на основним академским студијама имао укупно 200 слободних места – од чега 94 буџетских и 106 самофинансирајућих, на мастер академским студијама укупно 85 слободних места – од чега 20 буџетских и 65 самофинансирајућих и на докторским академским студијама 10 места за самофинансирајуће студенте.


Штампа