Путања

Коначна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2022/2023 (Први конкурсни рок)


Студијски програми:

  Менаџмент у хотелијерству

  Менаџмент у туризму

  Здравствени туризам


  Напомена за коначну ранг листу и потребна документација за упис на Мастер академске студије

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2022/2023 (Први конкурсни рок)


Студијски програми:

  Менаџмент у хотелијерству

  Менаџмент у туризму

  Здравствени туризам


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 09.09.2022. године, у 13ч 30мин.

Конкурс за упис студената на Мастер академске студије у школској 2022/2023. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса

   Пријава на конкурс

   Изјава припадника ромске националне мањине

   Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије

Мени за мобилне уређаје