Путања

Коначна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2021/2022 (Четврти конкурсни рок)


Студијски програми:

   Менаџмент у хотелијерству

   Здравствени туризам


   Напомена за коначну ранг листу и потребна документација за упис на Мастер академске студије

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2021/2022 (Трећи конкурсни рок)


Студијски програми:

    Менаџмент у хотелијерству

    Менаџмент у туризму


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 21.10.2021. године, у 13 часова.

Мени за мобилне уређаје