Вишња Бешевић


Број индекса: 106/2016
Тема завршног рада: Значај мотивације у процесу управљања људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.06.2021.г 9ч
Кабинет: Читаоница