Милорад Миленковић


Број индекса: 26/2014
Тема завршног рада: Стање и могућности развоја еко хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 10.06.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница