Путања

ЈН 1/2020 - Набавка горива


24.01.2020.г  
   Позив за подношење понуда 1/2020

24.01.2020.г      Конкурсна документација 1/2020

07.02.2020.г      Одлука о додели уговора 1/2020

26.02.2020.г      Обавештење о закљученом уговору 1/2020

Мени за мобилне уређаје