Путања

ЈН 6/2019: Услуге ресторана и услуге послуживања

 

09.07.2019.г      Позив за подношење понуда 6/2019

09.07.2019.г      Конкурсна документација 6/2019

19.07.2019.г      Одлука о додели уговора

19.07.2019.г      Обавештење о закљученом уговору

Мени за мобилне уређаје