Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл. 27 став 1: набавке добара процењене вредности испод 1.000.000,00 рсд: Набавка, испорука и уградња клима уређаја


Штампа