Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл.27 став 1: набавка испорука и уградња угоститељске кухињске опреме- опремање сале за дегустацију


Штампа