Дозвола за рад


Дозвола за рад Факултета за обављање делатности високог образовања и извођење акредитованих студијских програма: Основне академске студије Хотелијерство и туризам, Мастер академске студије Менаџмент у туризму и Мастер академске студије Менаџмент у хотелијерству


Решење о допуни дозволе за рад - ОАС ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ, МАС ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ, ДАС МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ТУРИЗМУ


Решење о допуни дозволе за рад - ОАС ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ


Решење о допуни дозволе за рад - ОАС ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ , МАС МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ, МАС МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ