Путања

Стратегија развоја туризма oпштине Рача 2014-2019


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је током октобра месеца 2013.године потписао уговор са Туристичком организацијом oпштине Рача за израду пројекта под називом „Стратегија развоја туризма oпштине Рача 2014-2019”, који је успешно завршен фебруара 2014.године. Наручилац овог пројекта је Туристичка организација oпштине Рача (одлука 01/2013 од 24.09.2013.године). Пројектни тим у изради Стратегије су чинили запослени, асистенти и наставници на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.
Кликом на слику можете погледати Стратегију.


Штампа