Путања

др Драгана Гњатовић

Титула, име и презиме:
др Драгана Гњатовић
Наставничко звање: Редовни професор
Ужа научна област: Општа економија
Број кабинета: 2
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација: Четвртком: 13-15ч
Датум избора у звање: 01.03.2012.г


Биографија


Датум и место рођења
28. 12. 1955. Београд
Основне академске студије
Економски факултет Универзитета у Београду, дипломирала 1978. г.
Магистарске студије
Центар за славистичке и источно европске студије, Држ. универзитет Флориде, Талагаси, САД, магистрирала 1979. г.
Докторат наука
Економски факултет Ун. у Београду, докторирала 1984.године
Кретање у запослењу
Економски институт Београд 1979-1993.
Полицијка академија у Београду 1993-2003.
Геоекономски факултет, Београд 2003-2009.
Факултет за државну управу и администрацију, Београд, 2009-2012. Факултет за хотелијерство и туризам у В. Бањи , 2012-
Стечено највише научно звање
Научни саветник, 2000.


Ангажованост на предметима


 • Основи економије
 • Национална економија
 • Историја економске мисли

Истраживачко интересовање


 • Макроекономија
 • Економска историја

Одабране референце


 • Gnjatović, D. (2012). Samoodgovornost in institucije solidarne odgovornsti. Primer kmečkih kreditnih zadrug v Srbiji, A. Studen, ur: Pomisli na jutri O zgodovini (samo)odgovornosti, Institute for Contemporary History, Ljubljana, Slovenia, pp. 123-134 COBISS.SI.ID 264729344 ISBN 978-961-6386-40-1
 • Gnjatović, D., Ljubojević, R., Milutinović, I. (2012). Ownership Changes on Arable Land in Serbia in Historical Perspective, UDC: 332.025.28:631.11(497.11), Ekonomika poljoprivrede, 59(3): 447-459, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, ISSN 0352-3462
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2012)Development Bank as an Instrument of the Public Expenditures Policy, Bankarstvo,41(2): 8-21, Assosiation of Serbian Banks, UDK 336.71(497.11); 338.246.021(497.11), ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2012). Sarrafs – the First Bankers in Serbia, Bankarstvo, 41(5): 14-31, Assosiation of Serbian Banks, UDK 336.71(497.11:560.11)“17/18“, ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2012). Sarrafs – the Earliest Money Changers in Serbia, Bankarstvo, 41(6): 86-103, Assosiation of Serbian Banks, UDK 336.71(497.11:560.11)“17/18“, ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2013). Fiscal Integration in the European Union, Bankarstvo, 42(5): 14-29, UDK 339.923:061.1EU(4):336.02; 336.1/.5; 336.14 Assosiation of Serbian Banks, ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D., Jovancai, A., Stakić, N. (2013). Fiscal Aspects of Applying Maastricht Convergence Criteria in Serbia, Possibilities and Limitations, Actual Problems of Economics, 7(145): 188-197, ISSN 1993-6788
  линк за преузимање
 • Petrović D., Gligorić T., Gnjatović D. (2013). Reform of Land Administration in the Republic of Srpska – towards Unique Real Estate Cadaster System, UDC: 349.418(497.6), Ekonomika poljoprivrede, 60(4): 895-908, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, ISSN 0352-3462
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D., Aleksić, V., Jovancai, A. (2013). Analysis of the Behavior of Foreign-Owned Banks in Serbia during Great Depression and Great Recession, Economic Sciences on the Crossroad, Proceedings from the International Scientific Conference on The Occasion of The 55th Anniversary of the IES, Belgrade, 2013, pp. 275-284, CIP 339.923:061.1EU(4)(082); 338.339.137.2(082);338.124.4(100)(082), COBISS.SR-ID 203893004 ISBN 978-86-89465-10-5
 • Gnjatović, D. (2013). Introducing European Institutions for Financing Agriculture in Serbia: Farming Credit Cooperatives of Raiffeisen Type from 1894 to 1913, George Virgil Stoenescu, ed.: Monetary Practices and Banking Institutions in South-Eastern Europe between National Objectives and European Patterns - A Historical and Comparative Perspective, Sixth Conference of South-Eastern European Monetary History Network ((SEEMHN), March 18, 2011, National Bank of Romania, Bucharest, 2013, pp. 152-169, ISBN 978-973-668-346-6
 • Gnjatović, D. (2014). Privileged Agrarian Bank, A Contribution to the History of Agricultural Credit in Serbia, Rev. by V. Dugalić, Ž. Lazarević, V. Aleksić, Assosiation of Serbian Banks, Belgrade, COBISS.SR-ID 205194764, CIP 336.71(497.11) 336.77:338.43(497.11)”1936/1947”, ISBN 978-86-7080-026-7
 • Gnjatović, D., Jovancai, A. (2013). Balanced Budget Rule in the European Union, The Review of International Affairs, LXIV(1152): 55-70, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, ISSN 0486-6096
 • Gnjatovic, D. (2014). Dissintegration of Monetary System of Medieval Serbia, UDC 336.7(497.11)"13/14", Megatrend Review, 11(4): 129-144, Megatrend University, Belgrade, ISSN 1820-3159
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2015). Principality of Serbia on the Road towards European Monetary Standards, Bankarstvo, 44(2): 12-33, Assosiation of Serbian Banks UDK 336.741.237.2(497.11)"1868"; 336.746(497.11)"1815/1882", ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2015). Borrowing of the International Monetary Fund during the Global Financial and Economic Crisis, Bankarstvo, 44(4): 40-61, Assosiation of Serbian Banks UDK 339.732.4; 339.727.2; 338.124.4(100), ISSN 1451-4354
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2016). Macroeconomic Porspects in the Banking Industry, Bankarstvo, 45(2): 104-113, Assosiation of Serbian Banks UDK 336.71; 330.101.541 ISSN 1451-4354 doi:10.5937/bankarstvo1602104G
 • Gnjatović, D. (2016) , Dužnički teret Kraljevine Jugoslavije u vreme Velike svetske ekonomske krize, UDK 336.27(497.1)"1929/1939", Megatrend revija, 13(3): 21-44, Univerzitet Džon Nezbit, Beograd, ISSN 1451-4354
  doi:10.5937/MegRev1603021G
  линк за преузимање
 • Radović Stojanović J., Gnjatovič, D., Zečević, A. (2017) Development of Agricultural Statistics in the Kingdom of Yugoslavia, UDC: 311.21:631(497.1) ”1918-1941”Ekonomika poljoprivrede, 64(2): 619-837, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, ISSN 0352-3462
  линк за преузимање
 • Gnjatović, D. (2017) Filling the Gap in Historical Statistics: Macroeconomic Indicators of Debt Burden of the Kingdom of Yugoslavia during Great Depression, UDK:330.59(497.1)”1929/1939”, Prispevki za novejšo zgodovino, 56(2): 50-72, Institu za novejšo zgodovino, Ljubljana, Slovenija, ISSN 0353-0329
  линк за преузимање

Учешће на пројектима


 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (47004) Унапређење јавних политка у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста (2011-2014)

Чланства у организацијама


 • Мрежа за монетарну историју Југоистичне Европе,
 • Научно друштво економиста Србије
 • Одбор за економске науке САНУ

Штампа