Путања

др Ана Ланговић Милићевић

Титула, име и презиме:
др Ана Ланговић Милићевић
Наставничко звање: Редовни професор
Ужа научна област: Менаџмент и пословање
Број кабинета: 6
Е-пошта: ana.langovic@kg.аc.rs
Термин консултација: Уторак: 10-11ч; Четвртак: 11-13ч
Датум избора у звање: 28.05.2015.г


Биографија


Датум и место рођења
08.08.1973., Никшић
Основне академске студије
Факултет организационих наука Универзитета у Београду, дипломирала 1997. г.
Магистарске студије
Факултет организационих наука Универзитета у Београду, магистрирала 2000. г.
Докторат наука
Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет, докторирала 2002.године
Кретање у запослењу
Факултет организационих наука Универзитета у Београду, 1997- 2000.
Факултет за пословне студије 2000-2013.
Факултет за хотелијерство и туризам у В. Бањи , 2013-
Стечено највише научно звање
Научни сарадник, 2014.


Ангажованост на предметима


 • Стратегијски менаџмент

Истраживачко интересовање


 • Менаџмент
 • Стратешки менаџмент
 • Интеркултурним менаџмент

Одабране референце


 • Radić Šestić, M. Radovanović, V. Milanović Dobrota, B. Slavković, S. Langović, A. (2013). Liesel “General and special education teachers relations towards teamwork in inclusive education: Socio-demographic characteristics” to the SA Journal of Education Vol. 3, pg. 1-15. [ISSN 0256-0100 (Print), ISSN 2076-3433 (Online]
 • Langović Milićević A., Cvetkovski T. i Langović Z. (2011). New tendencies - multiculturalism and business systems development, The Vth International Scientific Conference “Innovative Development and Economic Growth” November 3, Moscow, Russia
 • Langović Milićević A., Tomašević V. i Isaković S. (2014) The importance of successful project team communication in agribusiness, Economics of Agriculture, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Vol. , No. 2, pp.367 -380.
 • Langović Milićević, A., Cvetkovski, T. i Langović, Z. (2011). Konkuretnost i strategija menadžmenta ljudskih resursa u globalnom okruženju, Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “AGROBIZ 2011” 10. Oktobar, 2011, Novi Pazar, Srbija
 • Pažun, B., Langović Milićević, A. i Langović, Z. (2012). Strategic management of business system and recognition of interculturality, XIII International Symposium - Innovative Management & Business Performance, Symorg 2012 – University of Belgrade, Faculty of organisational Sciences, 05-09. jun, Zlatibor
 • Langović Milićević, A. i Cvetkovski, T. (2009). Realization of Business Activities in Respect of Cultural Factors, 2nd International Conference Entrepreneurship, Innovation and Regional Devlopment, ICEIRD 2009., 24 – 25 April, Thessaloniki, Greese, Organized by: City College (Department of Computer Science and Department of Business Administration and Economics), Affiliated Institution of the University of Sheffield and South-East European Research Center SEERC. Editors: P. Ketikidis, A. Sotiriadou, T. Hatziapostolu, F. Misopoulus, 367-376.

Учешће на пројектима


 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (179032) Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове,(2011-2015)

Чланства у организацијама


 • Члан друштва економиста
 • Члан мреже The Entrepreneurship Education and Research Network among the Universities of Central and Eastern Europe – ERENET

Штампа