• 12.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 11.jpg
 • 07.jpg
 • 06.jpg
 • 09.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 14.jpg
 • 16.jpg
 • 20.jpg
 • 08.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 05.jpg
 • 01.jpg
 • 17.jpg
 • 04.jpg

 

Стручна пракса омогућава студенту стицање практичних искустава у оквиру хотелско-туристичке индустрије. Пракса има за циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом, очекују се подстицаји за овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси.

Стручна пракса се реализује у земљи и иностранству, по упису у одговарајући семестар (четврти, шести и осми), у следећим сегментима хотелско-туристичке индустрије: Хотелским предузећима, Организаторима путовања и туристичким агенцијама, Туристичким организацијама, Саобраћајним предузећима (авио компаније, железница, аутобуски превозници, rent a car, итд.)

Радни тим за организацију стручне праксе студената

Руководилац стручне праксе, доц. др Снежана Милићевић, продекан за организацију стручне праксе студената

Руководилац стручне праксе, доц. др Тања Станишић

Руководилац стручне праксе, MSc Весна Миловановић

Руководилац стручне праксе, др Дејан Секулић

Руководилац стручне праксе, Немања Пантић

Руководилац стручне праксе, МSc Милена Подовац

Руководилац стручне праксе, МSc Јасмина Огњановић

Сарадник координатор испред студентске службе, Гордана Крстић

ИТ сарадник, Владимир Крагуљац

Go to top