Мастер академске студије: потребна документа за упис

 

  • Два обрасца“ШВ-20“ – читко попуњена, штампаним словима, ћириличним писмом (обрасци се могу добити у просторијама службе за студентска питања),
  • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
  • Оригинал дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена,
  • Индекс (добија се на Факултету)
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm и једну формата 2 х 2,5 cm
  • Доказ о уплати накнаде, на име уписа на мастер академске студије, у висини од 3.000,00 динара.
  • Доказ о уплати школарине. Годишња школарина износи 80.000 динара и иста се може уплатити у четири једнаке рате. Прва рата се плаћа приликом уписа. 
  • Све уплате вршити на текући рачун факултета, број: 840-2083666-04, Позив на број: 97 107421211007.

Свечана додела индекса петој генерацији студената

 

Првог радног дана академске 2015/2016.г у Aмфитеатру Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи свечано су уручени индекси петој генерацији студената.
Свечаном пријему присуствовали су бројни гости, пријатељи и поштоваоци рада Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

ФОТО:

Опширније: Свечана додела индекса петој генерацији студената

AirSERBIA: наши студенти на пракси

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је од ове године отпочео пословну сарадњу са авио компанијом AIRSerbia, у вези стручне праксе студената. Током јула и августа месеца 2015.г, 19 студената факултета је обавило стручну праксу у различитим секторима AirSerbia, о чему је објављен и чланак у часопису SKYLIGHTS.

Часопис:

Опширније: AirSERBIA: наши студенти на пракси

AirSERBIA: стручна пракса

 

Од ове године, студентима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је омогућено да обаве стручну праксу у AirSERBIA.

Уговор о академској сарадњи

 

Потписан уговор о академској сарадњи између Факултета за бизнис и туризам Будва и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. Сарадња ће се одвијати на пољу наставе, научног и истраживачког рада, издавачких активности и размене студената.

Др Смиљка Исаковић добитник признања за 2014.г

Овогодишњим лауреатима Награде града Београда уручена су признања. На свечаности у Старом двору, добитницима у 19 категорија награде су уручили Синиша Мали, градоначелник и Никола Никодијевић, председник престоничког парламента, који је поручио да су највиша годишња признања за допринос свеукупном развоју града и овог пута отишле у руке најбољима.

Добитници признања за 2014. у категорији  Музичко и музичко-сценско стваралаштво:   Смиљка Исаковић, за премијерно извођење програма „Осу се небо звездама” поводом стогодишњице смрти Стевана Стојановића Мокрањца.

Пројекат: „Повезивање младих са тржишном привредом“

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРОЈЕКАТ: „CONNECTING YOUTH WITH THE MARKET ECONOMY“

Један од највећих проблема због чега образовани млади људи не могу да се запосле у својој земљи је диспропорција знања стечених на факултетима и практичних вештина које су потребне за обављање конкретних послова у привреди. Управо на томе је био фокусиран пројекат „Повезивање младих са тржишном привредом“ коме је Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи био партнер, заједно са Електротехничким факултетом, као и Студентском Унијом ЕТФ-а, Универзитета у Београду, а чији је носилац  „Центар за децу и омладину“ Врњачка Бања на челу са председницом и идејним творцем пројекта, госпођом Валентином Крстић.
Овај пројекат се фокусирао на повезивање бизнис сектора са факултетима, тако што је омогућио студентима реално радно искуство током њихове завршне године студирања.  Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи био је укључен са 7 студената завршне (четврте) године основних академских студија, који су били одабрани од стране бизнис сектора. Пракса студената у хотелима и агенцијама била је изведена под вођством индивидуалних ментора из објеката који су били у сталној вези са менторима на факултету, и тако се у потпуности придржавали плана и програма читаве праксе која је трајала 2 месеца, током новембра и децембра месеца 2014. године. Професори (ментори) са факултета су помагали у комуникацији ради примене теоријских знања према потребама праксе, а на самом крају израдили и анализирали упитник за менторе из објеката и студенте којима су измерени резултати пројекта и степен задовољства корисника, који су дали највише оцене читавом програму пројекта.

Опширније: Пројекат: „Повезивање младих са тржишном привредом“

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker