Бзенић Анђелија

 

Број индекса: 36/2012
Тема заврсног рада: Последња почивалишта као грана културног туризма на примеру Пер Лашеза у Француској
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време јавне одбране: 30.11.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Белоица Невена

 

Број индекса: 32/2012
Тема заврсног рада: Материјално и нематеријално културно наслеђе Србије на УНЕСКО–вој листи светске баштине-значајни подстицај културном туризму Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време јавне одбране: 30.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Микановић Милован

 

Број индекса: 09/2012
Тема заврсног рада: Економски значај туризма за привреду Републике Србије
Комисија (ментор, члан): проф. др  Драгана Гњатовић, доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 29.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Стаменковић Ивана

 

Број индекса: 27/2012
Тема заврсног рада: Значај и улога манифестација за развој града Ниша
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 28.11.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Живковић Андријана

 

Број индекса: 22/2012
Тема заврсног рада: Туристички потенцијали Браничевског округа
Комисија (ментор, члан): Доц. др Милићевић Снежана, Доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 28.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Босиљчић Александра

 

Број индекса: 07/2011
Тема завршног рада: Значај комуникације менаџера људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Милетић Маја

 

Број индекса: 01/2012
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја међународног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 22.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Манић Марко

 

Број индекса: 59/2012
Тема завршног рада: Пиво и његов значај за туризам
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 02.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Савић Јелена

 

Број индекса: 10/2012
Тема завршног рада: Значај уважавања културолошких разлика у стратешком управљању пословним системима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф.др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 14.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Степановић Катарина

 

Број индекса: 29/2012
Тема завршног рада: Културно-историјско наслеђе Крагујевца као подстицај културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Лазовић Стеван

 

Број индекса: 14/2012
Тема завршног рада: Филмски туризам: растућа грана културног туризма и његова улога у промоцији дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 09ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Симић Ненад

 

Број индекса: 76/2011
Тема завршног рада: Културно наслеђе и манифестације Врњачке Бање у функцији културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 09ч
Кабинет: Свечана сала

Јовановић Срећко

 

Број индекса: 57/2011
Тема завршног рада: Освежавајућа безалкохолна пића и пример рада компаније“Вода Врњци“
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Јовановић Сандра

 

Број индекса: 58/2012
Тема завршног рада: Пословање рецептивних туристичких агенција-студија случаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мркоња Кристина

 

Број индекса: 24/2012
Тема завршног рада: Подстицајна путовања у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Стојадиновић Стефан

 

Број индекса: 78/2011
Тема завршног рада: Франшизинг у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Сеничић Тијана

 

Број индекса: 52/2012
Тема завршног рада: Тематски и забавни паркови као генератори туристичке тражње
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мисаковић Сунчица

 

Број индекса: 97/2012
Тема завршног рада: Музички фестивали као туристичка понуда Краљева
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Васовић Наташа

 

Број индекса: 33/2012
Тема завршног рада: Културни туризам Малте- трговина малтешких витезова
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Крњинац Наташа

 

Број индекса: 37/2012
Тема завршног рада: Туристичка понуда далеких и егзотичних дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker