Степановић Катарина

 

Број индекса: 29/2012
Тема завршног рада: Културно-историјско наслеђе Крагујевца као подстицај културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Лазовић Стеван

 

Број индекса: 14/2012
Тема завршног рада: Филмски туризам: растућа грана културног туризма и његова улога у промоцији дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 09ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Симић Ненад

 

Број индекса: 76/2011
Тема завршног рада: Културно наслеђе и манифестације Врњачке Бање у функцији културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.10.2016.г 09ч
Кабинет: Свечана сала

Јовановић Срећко

 

Број индекса: 57/2011
Тема завршног рада: Освежавајућа безалкохолна пића и пример рада компаније“Вода Врњци“
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Јовановић Сандра

 

Број индекса: 58/2012
Тема завршног рада: Пословање рецептивних туристичких агенција-студија случаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мркоња Кристина

 

Број индекса: 24/2012
Тема завршног рада: Подстицајна путовања у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Стојадиновић Стефан

 

Број индекса: 78/2011
Тема завршног рада: Франшизинг у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2016.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Сеничић Тијана

 

Број индекса: 52/2012
Тема завршног рада: Тематски и забавни паркови као генератори туристичке тражње
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мисаковић Сунчица

 

Број индекса: 97/2012
Тема завршног рада: Музички фестивали као туристичка понуда Краљева
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Васовић Наташа

 

Број индекса: 33/2012
Тема завршног рада: Културни туризам Малте- трговина малтешких витезова
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Крњинац Наташа

 

Број индекса: 37/2012
Тема завршног рада: Туристичка понуда далеких и егзотичних дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Грбовић Александра

 

Број индекса: 57/2011
Тема завршног рада: Москва као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 10ч15мин
Кабинет: Свечана сала

Лазаревић Тијана

 

Број индекса: 54/2012
Тема завршног рада: Карактеристике развоја међународног туризма Шпаније
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.09.2016.г 9ч20мин
Кабинет: Свечана сала

Милојевић Кристина

 

Број индекса: 53/2012
Тема завршног рада: Организација конференције-студија случаја
Комисија (ментор, члан): Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 26.09.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Петровић Милица

 

Број индекса: 03/2012
Тема завршног рада: Организација сајма-Шумадија сајам
Комисија (ментор, члан): Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 26.09.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Бажалац Бранкица

 

Број индекса: 38/2011
Тема завршног рада: Селекција: интервју за кандидате
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.09.2016.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Богићевић Ивана

 

Број индекса: 20/2011
Тема завршног рада: Кључне активности и вештине менаџера људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.09.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Милашиновић Андрија

 

Број индекса: 34/2012
Тема завршног рада: Национални паркови као туристички мотиви у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 13.09.2016.г 9ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Петровић Јелена

 

Број индекса: 05/2012
Тема завршног рада: Културни туризам Шпаније-краљевски Мадрид и Гаудијева Барселона
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић, 
Датум и време одбране: 13.09.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мијовић Катарина

 

Број индекса: 51/2012
Тема завршног рада: Селекција кадрова и њена улога у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 12.09.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker