Недељковић Иван

 

Број индекса: 8/2011
Тема завршног рада: Негативни утицаји туризма на животну средину на глобалном нивоу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.11.2015.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Веселиновић Александра

 

Број индекса: 9/2011
Тема завршног рада: Културни туризам античког доба
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.11.2015.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Младеновић Јелена

 

Број индекса: 10/2011
Тема завршног рада: Манифестације као фактор развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 03.11.2015.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Ратковић Милица

 

Број индекса: 29/2011
Тема завршног рада: Национални паркови као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 02.11.2015.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Кораћ Александра

 

Број индекса: 52/2011
Тема завршног рада: Заступљеност заштићених природних добара и садржаја еко туризма у туристичкој пропаганди Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 02.11.2015.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Цалић Анђела

 

Број индекса: 59/2011
Тема завршног рада: Културни туризам Ирске
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.10.2015.г 13ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Симовић Бојана

 

Број индекса: 31/2011
Тема завршног рада: Историја и знаменитости Топличког округа
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.10.2015.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Проговац Јована

 

Број индекса: 5/2011
Тема завршног рада: Атина, европскса престоница културе
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.10.2015.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Марковић Татјана

 

Број индекса: 28/2011
Тема завршног рада: Сремска Митровица-престоница културног туризма региона
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.10.2015.г 10ч15мин
Кабинет: Свечана сала

Жупац Ана

 

Број индекса: 88/2011
Тема завршног рада: Конгресна делатност у свету и Србији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Проф.др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 26.10.2015.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Ђорђевић Наташа

 

Број индекса: 49/2011
Тема завршног рада: Главни градови као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 26.10.2015.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Димитријевић Сања

 

Број индекса: 63/2011
Тема завршног рада: Улога и значај иновација у туризму
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 21.10.2015.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Живчић Милица

 

Број индекса: 6/2011
Тема завршног рада: Климатске промене и одговорни туризам и борби против климатских промена
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 21.10.2015.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Младеновић Ана

 

Број индекса: 24/2011
Тема завршног рада: Позиција Србије као туристичке дестинације на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 20.10.2015.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Вулићевић Ивана

 

Број индекса: 41/2011
Тема завршног рада: Могућности развоја екотуризма у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2015.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Ерваћанин Владимир

 

Број индекса: 27/2011
Тема завршног рада: Утицај криза на развој туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 06.10.2015.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Лукић Сања

 

Број индекса: 13/2011
Тема завршног рада: Обновљиви извори енергије као подршка одговорном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 30.09.2015.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Живановић Кристина

 

Број индекса: 14/2011
Тема завршног рада: Туристичка пропаганда
Комисија (ментор, члан): Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 29.09.2015.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker