Дуњић Александра

 

Број индекса: 29/2013
Тема завршног рада: Нови Сад као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.09.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

  

Недељковић Марија

 

Број индекса: 19/2012
Тема завршног рада: Улога глобализације у развоју хотелске индустрије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 07.09.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

  

Сеочанац Маријана


Број индекса: 26/2013
Тема завршног рада: Промоција туристичких агенција код увођења нових дестинација на туристичко тржиште на примеру Самоса, Кон Тики
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 3

 

Поповић Милица


Број индекса: 28/2013
Тема завршног рада: Канали дистрибуције у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 3

 

Ивљанин Маријана

 

Број индекса: 21/2012
Тема завршног рада: Улога карипске туристичке регије у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић , Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Челић Ирена

 

Број индекса: 10/2013
Тема завршног рада: Туризам и туристичке атрактивности Грчке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 24.08.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Ђокић Јована

 

Број индекса: 63/2012
Тема завршног рада: Планирање и организација  исхране дијабетичара у хотелским објектима
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 13.07.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Живковић Наташа

 

Број индекса: 53/2013
Тема завршног рада: Центри градског туризма у Италији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Петровић Невена


Број индекса: 86/2012
Тема завршног рада: Туристичке атракције, основ развоја Шпаније
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Аксентијевић Невена


Број индекса: 45/2012
Тема завршног рада: Позиција Рибарске Бање на тржишту бањског туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Лукић

 

Број индекса: 98/2012
Тема завршног рада: Улога и значај иновација у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.04.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Зорнић Андрија

 

Број индекса: 15/2012
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Италије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.03.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Никола Петаковић

 

Број индекса: 28/2012
Тема завршног рада: Горњи Милановац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 21.03.2017.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Стоисављевић

 

Број индекса: 16/2012
Тема завршног рада: Улога електронског маркетинга у позиционирању хотела Москва на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Иоанидис Христос

 

Број индекса: 87/2012
Тема завршног рада: Необични фестивали у функцији  културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Филип Пантовић

 

Број индекса: 83/2011
Тема завршног рада: Значај људских ресурса у хотелском пословању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.02.2017.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Кнежевић Катарина

 

Број индекса: 73/2012
Тема завршног рада: Разлика између менаџера и лидера
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.02.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Барлов Тијана

 

Број индекса: 92/2012
Тема завршног рада: Етички кодекс у пословном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 28.12.2016.г 11ч 
Кабинет: Читаоница

Радовић Борко

 

Број индекса: 79/2012
Тема завршног рада: Регрутовање и селекција у спорту
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 20.12.2016.г 13ч 
Кабинет: Свечана сала

Цилић Марко

 

Број индекса: 25/2012
Тема завршног рада: Значај аутентичне понуде у пословању ресторатерских објеката на примеру Србије 
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 12.12.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker