Аксентијевић Невена


Број индекса: 45/2012
Тема завршног рада: Позиција Рибарске Бање на тржишту бањског туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Лукић

 

Број индекса: 98/2012
Тема завршног рада: Улога и значај иновација у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.04.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Зорнић Андрија

 

Број индекса: 15/2012
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Италије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.03.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Никола Петаковић

 

Број индекса: 28/2012
Тема завршног рада: Горњи Милановац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 21.03.2017.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Јелена Стоисављевић

 

Број индекса: 16/2012
Тема завршног рада: Улога електронског маркетинга у позиционирању хотела Москва на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Иоанидис Христос

 

Број индекса: 87/2012
Тема завршног рада: Необични фестивали у функцији  културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Филип Пантовић

 

Број индекса: 83/2011
Тема завршног рада: Значај људских ресурса у хотелском пословању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.02.2017.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Кнежевић Катарина

 

Број индекса: 73/2012
Тема завршног рада: Разлика између менаџера и лидера
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.02.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Барлов Тијана

 

Број индекса: 92/2012
Тема завршног рада: Етички кодекс у пословном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 28.12.2016.г 11ч 
Кабинет: Читаоница

Радовић Борко

 

Број индекса: 79/2012
Тема завршног рада: Регрутовање и селекција у спорту
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 20.12.2016.г 13ч 
Кабинет: Свечана сала

Цилић Марко

 

Број индекса: 25/2012
Тема завршног рада: Значај аутентичне понуде у пословању ресторатерских објеката на примеру Србије 
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 12.12.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Бзенић Анђелија

 

Број индекса: 36/2012
Тема заврсног рада: Последња почивалишта као грана културног туризма на примеру Пер Лашеза у Француској
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време јавне одбране: 30.11.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Белоица Невена

 

Број индекса: 32/2012
Тема заврсног рада: Материјално и нематеријално културно наслеђе Србије на УНЕСКО–вој листи светске баштине-значајни подстицај културном туризму Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време јавне одбране: 30.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Микановић Милован

 

Број индекса: 09/2012
Тема заврсног рада: Економски значај туризма за привреду Републике Србије
Комисија (ментор, члан): проф. др  Драгана Гњатовић, доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 29.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Стаменковић Ивана

 

Број индекса: 27/2012
Тема заврсног рада: Значај и улога манифестација за развој града Ниша
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 28.11.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Живковић Андријана

 

Број индекса: 22/2012
Тема заврсног рада: Туристички потенцијали Браничевског округа
Комисија (ментор, члан): Доц. др Милићевић Снежана, Доц. др Тања Станишић
Датум и време јавне одбране: 28.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Босиљчић Александра

 

Број индекса: 07/2011
Тема завршног рада: Значај комуникације менаџера људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Милетић Маја

 

Број индекса: 01/2012
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја међународног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 22.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Манић Марко

 

Број индекса: 59/2012
Тема завршног рада: Пиво и његов значај за туризам
Комисија (ментор, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 02.11.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Савић Јелена

 

Број индекса: 10/2012
Тема завршног рада: Значај уважавања културолошких разлика у стратешком управљању пословним системима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф.др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 14.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker