Кривокапић Бранка

 

Број индекса: 12/2012
Тема завршног рада: Нови Сад као дестинација пословног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Проф.др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 31.08.2016.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Сенић Емилија

 

Број индекса: 18/2012
Тема завршног рада: Управљање квалитетом услуга на примеру хотела „Извор”
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 15.07.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Николић Милена

 

Број индекса: 38/2012
Тема завршног рада: Хармонизација хране и вина у ресторану „Амбар”
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 11.07.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Радић Иван

 

Број индекса: 08/2012
Тема завршног рада: Кантабријско приморје и заливи Галиције
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 28.06.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Митровић Андријана

 

Број индекса: 23/2011
Тема завршног рада: Атракције културног туризма Србије-културно историјски споменици у долини Ибра
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.06.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Матић Небојша

 

Број индекса: 16/2011
Тема завршног рада: Трендови заштите животне средине на почетку трећег миленијума
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 26.05.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Пантовић Марија

 

Број индекса: 93/2011
Тема завршног рада: Национални паркови као туристичке атракције Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.04.2016.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Реш Марија

 

Број индекса: 72/2011
Тема завршног рада: Србија као туристичка дестинација за младе
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 20.04.2016.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Видановић Ана

 

Број индекса: 50/2011
Тема завршног рада: Верски туризам као важан сегмент културног туризма у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.04.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Стевановић Јована

 

Број индекса: 86/2011
Тема завршног рада: Културни туризам Каталоније у знаку Салвадора Далија и Пабла Пикаса
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 23.03.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Трифуновић Ратко

 

Број индекса: 94/2011
Тема завршног рада: Лојалност купаца у ресторатерсву
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 15.03.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Вуксановић Александар

 

Број индекса: 18/2011
Тема завршног рада: Културна баштина Косова и Метохије- неискоришћени потенцијал културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 02.03.2016.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Милошевић Марина

 

Број индекса: 1/2011
Тема завршног рада: Значај примене стандарда о безбедности хране у авиосаобраћају на примеру компанија „Air Serbia“ и „JAT кетеринг“
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 25.12.2015.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Ратковић Лидија

 

Број индекса: 45/2011
Тема завршног рада: Културни догађаји и манифестације као носиоци развоја културног туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 23.12.2015.г 13ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

Симовић Драгана

 

Број индекса: 73/2011
Тема завршног рада: Туристичка политика Србије, карактеристике и развојне могућности
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.12.2015.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Милица Стојковић

 

Број индекса: 12/2011
Тема завршног рада: Значај простора у пословном туризму на примеру Универзитета у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др  Снежана Милићевић 
Датум и време одбране: 22.12.2015.г 14ч 
Кабинет: Свечана сала

Милојевић Анђелија

 

Број индекса: 40/2011
Тема завршног рада: Србија као дестинација бањског туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 18.12.2015.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Арсић Јелена

 

Број индекса: 99/2011
Тема завршног рада: Тиват као дестинација наутичког туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.12.2015.г 11ч 15мин
Кабинет: Свечана сала

Дачић Зорица

 

Број индекса: 25/2011
Тема завршног рада: Туризам као глобални феномен
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.12.2015.г 10ч 15мин
Кабинет: Свечана сала

Стевић Слађана

 

Број индекса: 21/2011
Тема завршног рада: Карактеристике развоја и пословања тематских хотела на међународном туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Ана Ланговић, Милићевић
Датум и време одбране: 08.12.2015.г 13ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker