Миленковић Јована

 

Број индекса: 15/2013
Тема завршног рада: Сеоски туризам као посебни облик туристичких кретања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Раковац Милица


Број индекса: 72/2013
Тема завршног рада: Концепт савременог менаџмента људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Станојевић Јована


Број индекса: 64/2013
Тема завршног рада: Кључне активности и вештине менаџера
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 14ч10мин
Кабинет: Свечана сала

 

Илић Теодора


Број индекса: 86/2013
Тема завршног рада: Значај комуникације менаџера људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 13ч50мин
Кабинет: Свечана сала

 

Тодоровић Милош


Број индекса: 50/2013
Тема завршног рада: Разлика између менаџера и лидера у предузетништву
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Обрадовић Милош


Број индекса: 30/2013
Тема завршног рада: Улога људских ресурса у организацији хотелског пословања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 11ч40мин
Кабинет: Свечана сала

 

Савић Милош


Број индекса: 21/2013
Тема завршног рада: Значај људских ресурса у хотелском пословању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Топаловић Анђелија

 

Број индекса: 42/2013
Тема завршног рада: Културолошке баријере у ефикасном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радовановић Милан

 

Број индекса: 77/2013
Тема завршног рада: Стрес и насиље на радном месту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

 

Николов Далибор

 

Број индекса: 104/2013
Тема завршног рада: Селекција кадрова и њена улога у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Раденковић Милица

 

Број индекса: 39/2013
Тема завршног рада: Место и улога бањског туризма у централној Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Максић Катарина

 

Број индекса: 78/2012
Тема завршног рада: Манифестације као фактор развоја Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 27.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Павловић Милан

 

Број индекса: 90/2012
Тема завршног рада: Организација тренинг курсева у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 21.09.2017.г 13ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

 

Величковић Драган

 

Број индекса: 38/2013
Тема завршног рада: Туристичка пропаганда
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 21.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

  

Главчић Мирјана

 

Број индекса: 39/2012
Тема завршног рада: Културни туризам као спона античке и савремене Грчке
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Пешић Марија

 

Број индекса: 16/2013
Тема завршног рада: Српски средњовековни споменици као основ за развој културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Михаиловић Андреја

 

Број индекса: 52/2013
Тема завршног рада: Филмски туризам као важан сегмент културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Божић Ана

 

Број индекса: 51/2013
Тема завршног рада: Музичко-сценска уметност у функцији културног туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Јовановић Анђела

 

Број индекса: 07/2013
Тема завршног рада: Негативни утицаји туризма на туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 19.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милићевић Меланија

 

Број индекса: 19/2013
Тема завршног рада: Крушевац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.09.2017.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала

  

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker