Николов Далибор

 

Број индекса: 104/2013
Тема завршног рада: Селекција кадрова и њена улога у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Раденковић Милица

 

Број индекса: 39/2013
Тема завршног рада: Место и улога бањског туризма у централној Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Максић Катарина

 

Број индекса: 78/2012
Тема завршног рада: Манифестације као фактор развоја Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 27.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Павловић Милан

 

Број индекса: 90/2012
Тема завршног рада: Организација тренинг курсева у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 21.09.2017.г 13ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

 

Величковић Драган

 

Број индекса: 38/2013
Тема завршног рада: Туристичка пропаганда
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 21.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

  

Главчић Мирјана

 

Број индекса: 39/2012
Тема завршног рада: Културни туризам као спона античке и савремене Грчке
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Пешић Марија

 

Број индекса: 16/2013
Тема завршног рада: Српски средњовековни споменици као основ за развој културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Михаиловић Андреја

 

Број индекса: 52/2013
Тема завршног рада: Филмски туризам као важан сегмент културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Божић Ана

 

Број индекса: 51/2013
Тема завршног рада: Музичко-сценска уметност у функцији културног туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 20.09.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Јовановић Анђела

 

Број индекса: 07/2013
Тема завршног рада: Негативни утицаји туризма на туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 19.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милићевић Меланија

 

Број индекса: 19/2013
Тема завршног рада: Крушевац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.09.2017.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала

  

Дуњић Александра

 

Број индекса: 29/2013
Тема завршног рада: Нови Сад као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.09.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

  

Недељковић Марија

 

Број индекса: 19/2012
Тема завршног рада: Улога глобализације у развоју хотелске индустрије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 07.09.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

  

Сеочанац Маријана


Број индекса: 26/2013
Тема завршног рада: Промоција туристичких агенција код увођења нових дестинација на туристичко тржиште на примеру Самоса, Кон Тики
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 3

 

Поповић Милица


Број индекса: 28/2013
Тема завршног рада: Канали дистрибуције у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 3

 

Ивљанин Маријана

 

Број индекса: 21/2012
Тема завршног рада: Улога карипске туристичке регије у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић , Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Челић Ирена

 

Број индекса: 10/2013
Тема завршног рада: Туризам и туристичке атрактивности Грчке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 24.08.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Ђокић Јована

 

Број индекса: 63/2012
Тема завршног рада: Планирање и организација  исхране дијабетичара у хотелским објектима
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 13.07.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Живковић Наташа

 

Број индекса: 53/2013
Тема завршног рада: Центри градског туризма у Италији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Петровић Невена


Број индекса: 86/2012
Тема завршног рада: Туристичке атракције, основ развоја Шпаније
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker