Маринковић Јелена

 

Број индекса: 81/2013
Тема завршног рада: Актуелни проблеми у савременој пословној етици
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Јанић Јелена


Број индекса: 06/2012
Тема завршног рада: Организатори путовања и туристичке агенције у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.10.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Кристина Ђокић

 

Број индекса: 33/2013
Тема завршног рада: Утицај криза на међународни туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

 

Александра Милутиновић


Број индекса: 46/2013
Тема завршног рада: Комуникација као важан фактор менаџмента људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

 

Здравковић Александар


Број индекса: 58/2013
Тема завршног рада: Јошаничка Бања као дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, члан): Проф.др Сандра Живановић, Доц.др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 8ч45мин
Кабинет: Амфитеатар

 

Димић Милица


Број индекса: 48/2013
Тема завршног рада: Европске престонице културе
Комисија (ментор, члан): Проф.др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Арсенијевић Давид


Број индекса: 100/2011
Тема завршног рада: Етичка питања управљања људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 10.10.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Миленковић Јелена


Број индекса: 11/2011
Тема завршног рада: Позитивна мотивација запослених као подстицај за рад
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 10.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Вукмировић Тијана


Број индекса: 67/2011
Тема завршног рада: Организациона култура на примеру факултета за хотелијерство и туризам
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 10.10.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Марина Тинтор


Број индекса: 20/2012
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Немачке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 14ч15мин
Кабинет: Свечана сала

 

Бојковић Стефан


Број индекса: 44/2012
Тема завршног рада: Водећи центри градског туризма у Европи
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 13ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

Ђорђевић Невена


Број индекса: 08/2013
Тема завршног рада: Допринос српске традиције у брендирању државе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Гогић Катарина

 

Број индекса: 62/2013
Тема завршног рада: Туристички брендови у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Ђокић Милен

 

Број индекса: 42/2012
Тема завршног рада: Брендирање хотела у свету
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Стојадинов Милица

 

Број индекса: 95/2013
Тема завршног рада: Понуда руралног туризма у агенцијском пословању у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 06.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Паунковић Јелена


Број индекса: 72/2012
Тема завршног рада: Туристички производ Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Доц. др Cнежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радосављевић Миљана


Број индекса: 13/2013
Тема завршног рада: Кључне атракције Србије у функцији развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Cнежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радуловић Анђела


Број индекса: 82/2013
Тема завршног рада: „Dark“ туризам као савремени тренд на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Папaчек Предраг

 

Број индекса: 30/2012
Тема завршног рада: Финансијско извештавање на примеру хотелског предузећа
Комисија (ментор, члан): Доц. др Александра Митровић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милетић Сања


Број индекса: 45/2013
Тема завршног рада: Чуда природе као туристички мотив у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 09ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker