Марина Тинтор


Број индекса: 20/2012
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Немачке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 14ч15мин
Кабинет: Свечана сала

 

Бојковић Стефан


Број индекса: 44/2012
Тема завршног рада: Водећи центри градског туризма у Европи
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 13ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

Ђорђевић Невена


Број индекса: 08/2013
Тема завршног рада: Допринос српске традиције у брендирању државе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Гогић Катарина

 

Број индекса: 62/2013
Тема завршног рада: Туристички брендови у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Ђокић Милен

 

Број индекса: 42/2012
Тема завршног рада: Брендирање хотела у свету
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 09.10.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Стојадинов Милица

 

Број индекса: 95/2013
Тема завршног рада: Понуда руралног туризма у агенцијском пословању у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 06.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Паунковић Јелена


Број индекса: 72/2012
Тема завршног рада: Туристички производ Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Доц. др Cнежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радосављевић Миљана


Број индекса: 13/2013
Тема завршног рада: Кључне атракције Србије у функцији развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Cнежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радуловић Анђела


Број индекса: 82/2013
Тема завршног рада: „Dark“ туризам као савремени тренд на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 05.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Папaчек Предраг

 

Број индекса: 30/2012
Тема завршног рада: Финансијско извештавање на примеру хотелског предузећа
Комисија (ментор, члан): Доц. др Александра Митровић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милетић Сања


Број индекса: 45/2013
Тема завршног рада: Чуда природе као туристички мотив у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 09ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Миленковић Јована

 

Број индекса: 15/2013
Тема завршног рада: Сеоски туризам као посебни облик туристичких кретања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф.др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 29.09.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Раковац Милица


Број индекса: 72/2013
Тема завршног рада: Концепт савременог менаџмента људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Станојевић Јована


Број индекса: 64/2013
Тема завршног рада: Кључне активности и вештине менаџера
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 14ч10мин
Кабинет: Свечана сала

 

Илић Теодора


Број индекса: 86/2013
Тема завршног рада: Значај комуникације менаџера људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 13ч50мин
Кабинет: Свечана сала

 

Тодоровић Милош


Број индекса: 50/2013
Тема завршног рада: Разлика између менаџера и лидера у предузетништву
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Обрадовић Милош


Број индекса: 30/2013
Тема завршног рада: Улога људских ресурса у организацији хотелског пословања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 11ч40мин
Кабинет: Свечана сала

 

Савић Милош


Број индекса: 21/2013
Тема завршног рада: Значај људских ресурса у хотелском пословању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

 

Топаловић Анђелија

 

Број индекса: 42/2013
Тема завршног рада: Културолошке баријере у ефикасном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радовановић Милан

 

Број индекса: 77/2013
Тема завршног рада: Стрес и насиље на радном месту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2017.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker