Милићевић Меланија

Штампа

 

Број индекса: 19/2013
Тема завршног рада: Крушевац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.09.2017.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала

  

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker