Недељковић Марија

Штампа

 

Број индекса: 19/2012
Тема завршног рада: Улога глобализације у развоју хотелске индустрије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 07.09.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

  

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker