Сеочанац Маријана

Штампа


Број индекса: 26/2013
Тема завршног рада: Промоција туристичких агенција код увођења нових дестинација на туристичко тржиште на примеру Самоса, Кон Тики
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 3

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker