Поповић Милица

Штампа


Број индекса: 28/2013
Тема завршног рада: Канали дистрибуције у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 3

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker