Васојевић Александра

Штампа

 

Број индекса: 31/2012
Тема завршног рада: Фактори који утичу на лојалност гостију у ресторатерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker