Челић Ирена

Штампа

 

Број индекса: 10/2013
Тема завршног рада: Туризам и туристичке атрактивности Грчке
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 24.08.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker