Аксентијевић Невена

Штампа


Број индекса: 45/2012
Тема завршног рада: Позиција Рибарске Бање на тржишту бањског туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker