Живковић Наташа

Штампа

 

Број индекса: 53/2013
Тема завршног рада: Центри градског туризма у Италији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Тања Станишић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.07.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker