Јелена Стоисављевић

Штампа

 

Број индекса: 16/2012
Тема завршног рада: Улога електронског маркетинга у позиционирању хотела Москва на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker