Иоанидис Христос

Штампа

 

Број индекса: 87/2012
Тема завршног рада: Необични фестивали у функцији  културног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.03.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker