Мишељић Милена


Број индекса: 351/2016
Тема завршног рада: Гастрономске манифестације у туристичкој понуди Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Драго Цвијановић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Пантовић Марија


Број индекса: 357/2016
Тема завршног рада: Перспективе развоја екотуризма као савремене тенденције на туристичком тржишту Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Драгана Гњатовић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Пауновић Биљана


Број индекса: 05/2015МТ
Тема завршног рада: Стратешки развој здравственог туризма на примеру Матарушке Бање
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Сандра Живановић, Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 23.10.2017.г 8ч45мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Недељковић Иван


Број индекса: 417/2016
Тема завршног рада: Негативни утицаји туризма на животну средину на глобалном нивоу
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Проф.др Драго Цвијановић, Проф.др Сандра Живановић
Датум и време одбране: 23.10.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Савић Јелена


Број индекса: 403/2016
Тема завршног рада: Србија као дестинација здравственог туризма
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Удовичић Милена


Број индекса: 414/2016
Тема завршног рада: Утицај понашања запослених  на задовољство и лојалност корисника услуга у туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Мандарић, Проф.др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Кристина Мркоња


Број индекса: 355/2016
Тема завршног рада: Манифестациони туризам града Крагујевца
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Јелена Симоновић


Број индекса: 406/2016
Тема завршног рада: Манифестациони туризам у функцији развоја Врњачке Бање
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Тања Станишић,  Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Вранић Александра


Број индекса: 354/2016
Тема завршног рада: Потенцијали развоја руралног туризма у подручју околине града Краљева
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Цоковић Даниел


Број индекса: 416/2016
Тема завршног рада: Лојалност као основа за успостављање дугорочне везе са корисницима услуга
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Марија Мандарић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 10.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker