Миловановић Сенка

 

Број индекса: 06/2015МХ
Тема завршног рада: Логистика и еколошки проблеми
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Бошковић Ана

 

Број индекса: 01/2015МХ
Тема завршног рада: Утицај безбедносних фактора  на доношење одлуке о одабиру туристичке дестинације
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.11.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Живановић Кристина

 

Број индекса: 11/2015МТ
Тема завршног рада: Комуникација у условима кризе у туризму и хотелијерству
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.11.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Симовић Бојана

 

Број индекса: 06/2015МТ
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма у топличком  округу
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.10.2016.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Младеновић Ана

 

Број индекса: 13/2015МТ
Тема завршног рада: Србија као  дестинација омладинског  туризма
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 31.10.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Петровић Владан

 

Број индекса: 01/2015МТ
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја спортског туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.10.2016.г 14ч
Кабинет: Читаоница факултета

Тиосављевић Жељко

 

Број индекса: 04/2015МТ
Тема завршног рада: Религијски туризам у функцији развоја туризма Новог Пазара
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Тања Станишић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 25.10.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Кузмановић Јелена

 

Број индекса: 15/2015МТ
Тема завршног рада: Могућност развоја руралног туризма у заштићеном подручју „Овчарско- Кабларска клисура“
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.10.2016.г 15ч
Кабинет: Читаоница факултета

Иванковић Ана

 

Број индекса: 16/2015МТ
Тема завршног рада: Значај руралног туризма у омасовљењу манифестације сабор фрулаша Србије “Ој Мораво“
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.10.2016.г 14ч
Кабинет: Читаоница факултета

Богдановић Борис

 

Број индекса: 07/2015МТ
Тема завршног рада: Фолклорне манифестације као мотив у културном туризму
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 24.10.2016.г 13ч
Кабинет: Читаоница факултета

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker