Јовановић Теодора


Број индекса: 308/2016
Тема завршног рада: Логистички менаџмент у функцији развоја туристичке дестинације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Мандарић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Николић Милена


Број индекса: 404/2016
Тема завршног рада: Екотуризам и одрживи туризам као савремени концепти развоја туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Кораћ Александра


Број индекса: 02/2015МХ
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју парка природе „Голија“
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Драшковић Филип


Број индекса: 413/2016
Тема завршног рада: Утицај туризма на приобалне пределе мора и океана
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Тања Станишић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 31.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Јовановић Срећко


Број индекса: 306/2016
Тема завршног рада: Компаративна анализа туристичког потенцијала манифестација у Београду и одабраним градовима Европе
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.11.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Вукмировић Кристина


Број индекса: 401/2016
Тема завршног рада: Одрживи развој туризма у планинским туристичким дестинацијама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 07.11.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Митровић Андријана


Број индекса: 356/2016
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма централне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић, Доц.др Небојша Павловић, Доц.др Александра Митровић
Датум и време одбране: 31.10.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Турина Снежана


Број индекса: 302/2016
Тема завршног рада: Фактори успеха хотелског пословања у контексту кризног менаџмента
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Доц.др Тања Станишић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 25.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Дуте Јахија


Број индекса: 26/2015МТ
Тема завршног рада: Последице наглашеног развоја туризма на животну средину на примеру Златибора
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Лазаревић Тијана


Број индекса: 412/2016
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја региона Шумадије и западне Србије као Wellness дестинације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Мандарић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 31.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker