Ратковић Милица

Штампа

 

Број индекса: 07/2015 МХ
Тема завршног рада: Екохотели као пример еколошке одговорности и иновативности уштеде у хотелској индустрији
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker