Петровић Јелена

Штампа

 

Број индекса: 12/2015 МТ
Тема завршног рада: Рурални туризам Републике Србије са посебним освртом на Крагујевац и околину
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 13.07.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана Сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker