Ана Бајић Предолац

Штампа


Број индекса: 18/2015 МТ
Тема завршног рада: Комуникација и управљање временом као фактор успеха
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 30.05.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker