Саша Марковић

Штампа

  

Број индекса: 14/2015 МТ
Тема завршног рада: Упоредна анализа сеоског туризма Копаоника и Златибора
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Бошко Војиновић
Датум и време одбране: 30.05.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker